Свещеник укорява художник:
– Млади човече, къде сте видели ангел с маратонки?
– А вие, отче, къде сте видели ангел, без маратонки?

02.02.2015 Монаси