Прибират се децата от игра и заедно с тях почти всички съседни хлапета.
Едно от хлапетата на жената пита:
– Мамо нали децата излизат от влагалището?
Преодолявайки първоначалния шок. Жената отговаря утвърдително. При което детето възторжено извиква на останалите:
– Видяхте ли бе, че не е от п*тката!