Какво е омагьосан кръг?

Директор вика секретарката си и и съобщава: „Решил съм да отидем за седмица в чужбина. Приготвяй си багажа.“. Секретарката на път за вкъщи съобщава новината на мъжа си: „Скъпи, заминавам с шефа „на командировка“ за седмица, ще се наложи
да се грижиш сам за себе си.“. Мъжът звъни на любовницата: „Жена ми заминава за седмица, хайде да прекараме това време заедно.“ Любовницата звъни на ученика си, на който преподава частни уроци по математика: „Ще съм заета, имам много работа, за една седмица уроците се отменят.“ Доволното момче звъни на дядо си: „Дядо, цяла неделя няма да имам занятия, т.к. учителката ще е заета. Хайде да прекараме седмицата заедно.“. Дядото (директорът на фирмата) отново звъни на секретарката си: „Тази седмица внука ме помоли да прекарам времето си с него. Пътуването се отменя. Ще заминем друг път.“ Секретарката звъни на мъжа си и му казва „Шефът е зает тази седмица, отложихме командировката“. Мъжа звъни на любовницата: „Не може да се видим тази седмица, жена ми отмени пътуването си“. Любовницата звъни на ученика си: „Тази седмица занятия ще има както обикновено“. Ученика звъни на дядо си: „Дядо, учителката каза, че ще имаме уроци както обикновено. Няма да мога да ти правя компания“. Дядото звъни на секретарката си „Не се безпокой, заминаваме тази седмица. Събирай багажа.“ и т.н…

22.01.2015 Началници