Буквата M е най-хубавата

… защото с нея може да изразиш почти всичко:

1. Съгласие – мм-мм…
2. Несъгласие – M-м!
3. Наслада – мммм!
4. Колебливо съгласие – мммм-м…
5. Mисловен процес – мммм….
6. Пренебрежение – M!
7. Сърдене – Mмм!
8. Откритие – М!-мммм…

18.01.2015 Езици