Северозападен ИТ речник

Здрасти,

по стечение на обстоятелствата преди време бех преко ангажиран с изгражданьето на локална мрежа за кабелен интернет за района на един северозападен град. Горният факт неминуемо ме доведе до некой недотам желани контакти (от 2-ри, а понекой път и от 3-ти вид) с представителите и представителките на туземното общество, което от своя страна доведе и до увеличаване на речниковите ми запаси и видимо обогати общата ми култура.

И те така те: (в работата ми често се налага да употребявам специфична терминология, характерна за IT сферата… характерна ама друг път)

мамАторчета, шекерчета, уйОвинки, нАгодчета, джиджафки, гУджулчета – RJ connector (ар джей конектори/накрайници)

кабеяк, кабелиъ, жицъ – този израз се употребява не само за FTP4 Cat 5, като се замисля

уй (тиъ уйове пу диреците ли шъ ги яздиме?) – Switch (директно на стълбовете ли ще бъдат разположени суичовете?)

нАгод (ед. ч.), нАгоде (мн. число) – удобство, специално пригодено за дадена цел

дирек, кОлец – стълб

катарага – стълба (пОдпри таа катарага те тамии)

уткАпаа ми рЪцете – изморих се, ръцете ми се умориха

уткАплиък – горен крайник, ръка

интерминет – интернет (думата „интернет“ сама по себе си според средностатистическия жител на Северозапада крие слаб емоционален заряд)

(Тук не мога да се сдържа и ще споделя един диалог, на който съм бил свидетел поне 20-тина пъти дневно. За честта на жителите на Северозапада мога да кажа, че просто се опитваха да зададат иначе рутинния въпрос „Кога ще ме включите и мене към нета?“ по по-оригинален и красив начин, въпреки че резултатът беше, независимо от пола на питащия, повтарящ се.)

– Куги ша ми гу фкарате тоа интерминет?

и съответния стереотипен отговор на кабелния техник:

– Ти само кАжи, ш’ти го вкараме, каде сАкаш.

– Има ли грЪбенье? – ще имам ли достъп до еротични и порнографски материали в интернет (тук въпросът издава исконния страх „да се не минем“)

Виъ от интерминетъ ли сте бе? – представители на фирмата, която предлага интернет ли сте?

що я могу-могу не утбирам ут ТИЪ работи – говорещият признава, че нема компютърна грамотност, без да пропусне да загатне, че е вещ в ред други области

бумбало – куп преплетени кабели

зАбели го – махни изолацията на кабела, кабелът поради формата му е асоцииран някак си с мъжки полов орган

пОдай ми чикиътъ – моля, подайте ми ножа

кам клещЕвете – къде се намират клещите

ж’гу ебъ а ги Изрежъ-Изрежъ тиъ кабеляци – не съм съгласен тези кабели да бъдат разположени точно тук (характерна особеност за Северозапада е да бъдат повтаряни думите, които според говорещия отразяват най-пълно смисъла на целото изречение

слАчай са (а си връйме че у Габаре зеъ да повръщат вече) – слез от стълбата и да приключваме с работата

шъ Еба агу нАмамъ – аз ще се погрижа за възникналия проблем