Две служителки си говорят:
– Шефът ми вдигна заплатата, като разбра, че съм дала на сина ми неговото име.
– И моята повиши, но за това, че не дадох на детето ми неговата фамилия.


11.01.2015 Началници