Директорът на завода, проверявайки отчета, пита секретарката с колко нули се пише милион.
– С 6 нули.
– А половин милион?
– С три.

11.01.2015 Началници