Мюлер вика Щирлиц при себе си и почва да му се кара.
– Щирлиц, ако още веднъж те хвана да режеш сланина върху секретните документи, които крадеш от сейфа, ще му сменя бравата.

05.01.2015 Щирлиц