Щирлиц влезе в Синагогата, където течеше служба.
– Боже мой и тук пълно с евреи – помисли си Щирлиц.

05.01.2015 Щирлиц