Мюлер попълва данните на Щирлиц в служебната му биография.
– Години?
– Ти колко ми даваш?
– Ако зависеше от мен – доживот.

05.01.2015 Щирлиц