Щирлиц, Мюлер и Калтенбрунер варят раци. Колкото повече ги варят, те толкова повече почервеняват. „Наши“ – помисли си Щирлиц и тънка усмивка се прокрадна по устните на разузнавача.

05.01.2015 Щирлиц