Изхвърли миналата година в тихата забрава на миналото. Пусни я защото тя е несъвършена.