Надпис на митницата на влизане в Израел:
„Не се прави на хитър – тук ВСИЧКИ са евреи!“