Срещат се две акули през септември. Едната пита:
– Ти къде почива през лятото?
– На Канарите. Там едни богаташи, ти казвам, тлъсти, мазнички, пък и не могат да плуват като хората! Ами ти?
– Аз на Черно море. На Албена ходих!
– На Албена? Където ходят българските митничари? Ами че ти гладна си седяла цяло лято – всичките са едни нервни, костеливи и спаружени!
– Спаружени са, вярно, ама черните им дробчета да видиш!…