В американско кметство отива индианец и пита:
– Искам да си сменя името. Възможно ли е ?
– Да. Как се казвате?
– Аз се казвам „Големия локомотив, който бълва дим“.
– А как искате да се казвате?
– Пуф-паф.