– Ще дойдеш ли с нас да пием на Нова година?
– Не, вкъщи ще съм… освен ако не се скарам с жената.
– Постарай се, все пак е Нова година!!!