- Ще дойдеш ли с нас да пием на Нова година?
- Не, вкъщи ще съм… освен ако не се скарам с жената.
- Постарай се, все пак е Нова година!!!