Грузинска сватба. Тамадата вдига чашата:
– През първата брачна нощ дядо ми установил, че булката му не е девствена. Вбесен, младоженецът скочил от леглото, грабнал шапката си и я запратил към земята. Но шапката не паднала на земята… Да пием за силата, която спряла шапката!

10.12.2014 Тостове