Преди Нова година. Оптимиста:
– Новата година ще е по-добра от старата!
Песимиста:
– Новата година ще бъде по-лоша от старата!
Реалиста:
– Пак ще се напия!