Един човек отишъл при свети Петър и го помолил да отиде да види как изглежда ада. Петър се съгласил, човекът отишъл за един ден, гледа – танци, песни, мадами… купон. Върнал се в рая, отишъл пак при Петър, помолил да отиде за седмица. Цяла седмица танци, песни, мадами. Върнал се при Петър и му казал:
– Виж какво, скучничко ми е тук, долу си е купон, пусни ме да си живея там. Петър му казал:
– Добре, но билета е еднопосочен.
Отишъл нашият в ада, долу го чакат две дяволчета, хващат го и го водят към казана.
– Чакайте бе, нали беше купон тука, какво става?
– Ааа, не бъркай туризма с емиграцията.

06.12.2014 Купони