Въпрос: Вчера над нашето село прелетя един орел с черна овца в ноктите, а след половин час прелетя обратно с бяла овца в ноктите. Какво означава това?
Отговор: Това означава, че орелът играе шах с някой овчар.

05.12.2014 Овчари