При психиатъра отива овчар:
– И откога се чувствате овца?
– Още от малко агънце…

04.12.2014 Овчари