В банката:
– Бих искала заем със срок на изплащане от 100 години
– Добре, как е вашето име?
– Лили Иванова

02.10.2014 Артисти