Един рибар хванал златната рибка и съответно тя се замолило:
– Моля те пусни ме, ще ти изпълня веднага четири желания.
– Ти си златната рибка, защо изпълняваш по четири, а не по три желания?
– Защото някой глупак като пита и трябва да му отговоря му изпълнявам вече едно от желанията. А сега кажи останалите три.

13.09.2014 Ловци