Логичен въпрос:
– Има двама човека: единият мръсен, а другият чист, а пред тях – баня. Кой ще влезе пръв?
– Ами, мръсният…
– Не, чистият, защото той е свикнал да се къпе често!

25.08.2014 Разни