Спял си един човек и някаква муха започнала да му бръмчи над главата. Станал, гонил я и отново заспал. А мухата пак:“Бз-бззззззззз“.
Ядосан, човекът станал, хванал мухата и започнал да я люлее: „На-ни-на-ни“…
Мухата заспала и човекът започнал да креще:
„Ббз-бз-бз-бззззззззззззз. Хубаво ли ти е сега, а хубаво ли ти е?“