Събрали се хусарите карти да играят,учудени забелязват, че Ржевски го няма.
– Корнет! Да знаете къде е Ржевски?
Корнет Оболенски:
– Поручикът каза, че ще дойде след един час, ако успее.
– А, ако не успее?
– Тогава след около 10 минути!