Събрали се хусарите карти да играят,учудени забелязват, че Ржевски го няма.
- Корнет! Да знаете къде е Ржевски?
Корнет Оболенски:
- Поручикът каза, че ще дойде след един час, ако успее.
- А, ако не успее?
- Тогава след около 10 минути!