Поручик Ржевски се обръща към полковника:
– Полковник, аз постоянно нямам пари, а у вас все се намират. По какъв начин го постигате?
– А къде си дявате заплатата?
– Давам я на жената!
– Е, вие и минете отзад, целунете я по шията, и всички проблеми ще се решат веднага!
Поручикът така и направил. Една вечер се прокраднал към жена си откъм гърба, целунал я по шията и чул сладкия и глас:
– Какво, полковник, да не сте пак свършили парите?