Поручикът се кани да ходи на бал и поставя в десния си джоб банан.
– За какво Ви е банан в джоба? – го пита удивен корнет Оболенски.
– Ще поканя на танц някоя дама, може и графиня Орлова. По време на танца тя ще се допре до дясната ми страна. Ще усети банана, ще се притесни и ще се премести към лявата ми страна. И точно тук ние ще я посрещнем!