Поручик Ржевски разговаря с Наташа Ростова за войната.
Наташа Ростова:
– Ох, война, война. Студ, глад…
Ржевски (замислено):
– Да, да… Ето например, в нашия полк един хусар открадна от една старица в селото яйца и за това го обесиха!
Наташа Ростова:
– За какво? Нима за яйцата?
Ржевски:
– Абе не, за шията.