Влиза поручик Ржевски в офицерския клуб и казва:
– Господа! Имам две новини! Едната лоша, а другата – много лоша!
Офицерите:
– Казвай лошата!
Поручикът:
– Вселената се разширява!
Офицерите:
– А много лошата?
Поручикът:
– Ние сме все още трезви…