Червената шапчица, Омар Хайям

Когато вълци обикалят, пътеките в гора позната,
а в къщата що уж те чака – заключена е пак вратата,
то сваляй шапката червена, поспри на някоя полянка
и виж дали върви добре, туй тежко вино в гъста сянка…

16.02.2004 Стилове