Уроци по английски

Първи урок, английски за начинаещи:

„Три вещици разглеждат три часовника „Swatch“. Коя от вещиците кой часовник разглежда?“

Сега по английски:
Three witches watch three swatch watches. Which witch watches which swatch watch?

Втори урок, английски за напреднали:

„Три вещици-трансвеститки разглеждат три бутона на часовници „Swatch“. Коя от вещиците-трансвеститки кой бутон разглежда на часовниците „Swatch“?“
Сега по английски:
Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watches which Swatch watch switch?

Трети, последен урок, английски за професионалисти:

„Три швейцарски вещици-кучки, желаещи да сменят пола си, разглеждат три бутона на часовници „Swatch“. Коя от швейцарските вещици-кучки, желаещи да сменят пола си кой бутон иска да разгледа на часовниците „Swatch“?“
Сега по английски:
Three swiss witch-bitches, which wished to be switched swiss witch-bitches, watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss witch-bitch, which wishes to be a switched swiss witch-bitch, wishes to watch which swiss Swatch switch?

14.11.2005 Езици