- Животът е като стълба на кокошарник!
- Защо бе?
- Защото е къс и осран.