– Животът е като стълба на кокошарник!
– Защо бе?
– Защото е къс и осран.