Правителството проблеми не решава, то само ги финансира.


04.03.2004 Симеон II