Правителството проблеми не решава, то само ги финансира.

04.03.2004 Симеон II