Новият премиер заявява при среща с народа:
– Ние ще се оправим за 800 дни…
Радост, аплодисменти.
– А ние? – неуверено промърморва глас откъм народа.

19.08.2001 Симеон II