Новият премиер заявява при среща с народа:
- Ние ще се оправим за 800 дни…
Радост, аплодисменти.
- А ние? – неуверено промърморва глас откъм народа.


19.08.2001 Симеон II