Двама си вървят посред нощ из центъра на София и минавайки покрай Президенството единият казал:
– Защо ги няма войничетата в къщурките, да пазят Президента?
– За какво да го пазят, нали си имаме цар!

14.08.2001 Симеон II