– Знаеш ли? Тия избори все повече ми приличат на шах.
– Да бе, вече и цар има в играта.
– Има цар и всички пешки искат да станат фигури.

17.06.2001 Симеон II