В Морската градина мъж се е качил на улично кантарче да се премери. Пуфти, пъшка, по едно време хванал с две ръце огромният си корем и го повдига нагоре. покрай него минава дългокрако девойче и ехидно отбелязва:
– Господитне, това няма да ви помогне…
– Разбира се, че ще помогне! Как иначе да видя цифрите на кантарчето?!

27.05.2009 Разни