Влиза един при лекаря и оплаква:
– Докторе, много забравям.
Лекарят дописвал нещо по големите тефтери и след като приключил, попитал пациента:
– От кога?
– Кое от кога!?

08.03.2009 Разни