– Какво е комунист?
– Някой, който е прочел трудовете на Маркс и Ленин.
– А какво е антикомунист?
– Някой, който ги е разбрал…