Москва, 1934 г., Кремъл. Провежда се съвещание на комунистите от целия СССР. Появявя се Сталин. Когато стихват овациите, той , с уж тъжен глас, съобщава:
-Товарищи,тази сутрин врагът уби другаря Киров!
Някой,задрямал на задните редици пита:
– Кого, кого са убили?
Сталин повтаря:
-Тази сутрин врагът уби другаря Киров.
Още по назад, пак някой недочул, пита:
– Кого са убили?
– Е, кого, кого – ядосва се Сталин – когото трябва, са убили!