Известен наш писател имал делова среща с Тодор Живков в град Правец.
Писателят закъснял за уречения час. Тодор Живков го попитал за причините.
– Чаках по опашки, че тук всичко се намира, местните магазини са по-богати от ЦУМ! – заоправдавал се сконфузен писателят.
– Чух че си плюл върху моя бюст-паметник?
– Не, не успях – чак на такава голяма опашка не ми се чакаше…