Фотограф от голямо географско списание получил задача

Фотограф от голямо географско списание получил задача да направи снимки на голям горски пожар… но поради голямото количество дим, не било възможно да се направят добри снимки. Фотографът се обадил в редакцията и ги помолил да му наемат самолет. Главният редактор му казал, че самолетът ще го чака сутринта на близкото летище. На другата сутрин фотографът пристига на летището… и вижда на пистата самолет, който форсира двигателите. С нетърпение да направи снимките скочил в самолета и подвикнал на пилота:
– Давай, излитай по-бързо!
Пилота дал газ и излетели.
– Карай към северната страна на пожара! – казва фотографа на пилота.
– И направи три-четири захода на ниска височина!
– Това пък защо? – пита пилота.
– Защото трябва да направя снимки… Аз съм фотограф, а всички фотографи правят снимки! – подразнил се фотографа.
След дълга пауза пилота прошепва:
– Извинявам се много… но искате да кажете… че вие не сте Инструктор по летене?!