Мъжки кит, плувайки около женската, казва укорително:
– Толкова държави, екологични организации, видни политически лидери, милиони хора – всички те се стремят нашият вид да оцелее, а ти ми казваш, че те боли главата?!

25.03.2019 Животни