Младежо, имате ли приятелка?

– Младежо, имате ли приятелка?
– Не.
– А защо такъв красив, млад мъж си няма момиче?
– Мамо, престани!