Красавице, защо още не се познаваме?!

– Красавице, защо още не се познаваме?!
– Бог е милостив към теб…