Клиент влезнал при психоаналитик, легнал на дивана и започнал да мълчи. Лекарят го изчакал търпеливо. Един час по-късно човекът мълчаливо се надигал, оставил 20 долара, сбогувал се и тръгвал. На следващия ден картината се повторила. След една седмица психоаналитикът не издържал и казал:
– Може би ще ми кажете какво ви притеснява?
– Съпругата. Тя не млъква и за минута. И вие сте толкова добър и тих…