Докторе, елате до нас да прегледате жената!

– Докторе, елате до нас да прегледате жената!
– Какво и е?
– Не знам, но е толкова слаба, че трябваше да я занеса до кухнята, за да ми приготви закуска.