В САЩ грамотните били 5%, а у нас неграмотните били 5%

В САЩ грамотните били 5%, а у нас неграмотните били 5%. Само, че разликата в стандарта се получавала от там, че и в двете страни все тези 5% управлявали