Вече не ходя в командировки

– Вече не ходя в командировки.
– Защо бе, Кире?
– Съседът ме помоли и други съседи също… а бе, направо целия вход ме моли…